Styrelsen och kontakt

Styrelsen i Glanshammars trädgårdsförening


Ordförande
Britt Inger Åhman Söderberg
brittingeras15@gmail.com
070-206 67 12

Sekreterare

Helena Hidman

helena.hidman@gmail.com

019-466075   070-3901453

Ledamot

Britt-Marie Ingvarsson

073-725 12 58


Ledamot

Anita Modigh

anita_modigh@yahoo.se

070- 2778127


Vice ordförande
Jan Andersson
janande@gmail.com
0722-475 250

Kassör

Karin Liljenroth 

karin@liljenroth.se 

070- 3637646


Ledamot

Inger Duberg

ingerduberg@live.se

070-4322194


Ledamot
Tina Nielsen
tinanielsen@telia.com
070-600 03 61

  

  

 

Vill Du bli medlem:

Anmäl dig på www.tradgard.org/medlem/ och välj Glanshammars trädgårdsförening.

eller kontakta kassör Karin Liljenroth

karin@liljenroth.se070- 3637646

eller maila: info@rstglanshammar.se


Kontaktuppgifter till Glanshammars Trädgårdsförening

Föreningens adress:                  c/o Karin Liljenroth

                                                      Sånnaboda-Sticklinge

                                                      740 05 97 Glanshammar

Föreningens PlusGiro:               126231-0