Styrelsen och kontakt

Styrelsen i Glanshammars trädgårdsförening


Ordförande

Roger Norström

inanorstrom@gmail.com

070- 3447208


Sekreterare

Helena Hidman

helena.hidman@gmail.com

019-466075   070-3901453

Kassör

Karin Liljenroth 

karin@liljenroth.se 

070- 3637646

Ledamot

Anita Modigh

E: anita_modigh@yahoo.se

019- 222218      070- 2778127


Vice ordförande

Britt-Marie Ingvarsson

019- 466128


Ledamot
Kjell Isacson
kjell@golstavik.se
070-521 40 90


Ledamot

Inger Duberg

ingerduberg@live.se

019-298539            070-4322194


Ledamot,Klubbmästare

Ulla Albertsson

019-46 81 64

  

  

 

Vill Du bli medlem:

Anmäl dig på www.tradgard.org/medlem/ och välj Glanshammars trädgårdsförening.

eller kontakta kassör Karin Liljenroth

karin@liljenroth.se070- 3637646

eller maila: info@rstglanshammar.se


Kontaktuppgifter till Glanshammars Trädgårdsförening

Föreningens adress:                  c/o Karin Liljenroth

                                                      Sånnaboda-Sticklinge

                                                      740 05 97 Glanshammar

Föreningens PlusGiro:               126231-0