Om föreningen och medlemsskap

Du är välkommen till Glanshammars trädgårdsförening oavsett om du har trädgård, kolloni eller balkong.


Föreningen erbjuder:

Trevlig samvaro med trädgårsvänner.

Möten med föredrag, tipstävlingar, fika och lotteri.

Kunniga föredragshållare.

Inköpsresor och andra gemensamma inköp.

Trädgårdsresor .

Kurser och studiecirklar med trädgårdsanknytning.

Råd om beskärning.

Trädgårdsbesök under sommaren

Vill Du bli medlem:

Kontakta kassör Karin Liljenroth

karin@liljenroth.se

070- 3637646

Eller maila: info@rstglanshammar.se


Glanshammars Trädgårdsförening ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård.

Som medlem i Svensk Trädgård får man:

• medlemskap i Svensk Trädgård och en eventuell lokalförening.

• 6 nummer av den erkända tidningen Hemträdgården.

• fri rådgivning av vår trädgårdsrådgivare

• information och kunskap på våra medlemssidor.

• rabatt hos våra samarbetspartners,

• rabatt på trädgårdsresor genom Svensk Trädgård.

• efter 1 års medlemskap, rabatt på trädgårdsreso


Kontaktuppgifter till Glanshammars Trädgårdsförening


Föreningens adress:            c/o Karin Liljenroth

                                                Sånnaboda-Sticklinge 740

                                                705 97 Glanshammar

Föreningens PlusGiro:        126231-0

Föreningens mailadress:    info@rstglanshammar.se