Om föreningen och medlemsskap

Föreningen erbjuder:

Trevlig samvaro med trädgårdsvänner.

Möten med föredrag, tipstävlingar, fika och lotteri.

Kunniga föredragshållare.

Inköpsresor och andra gemensamma inköp.

Trädgårdsresor .

Kurser och studiecirklar med trädgårdsanknytning.

Trädgårdsbesök under sommaren

Vill Du bli medlem?


Anmäl dig på www.tradgard.org/medlem/ och välj Glanshammars trädgårdsförening.


eller kontakta kassör Karin Liljenroth

karin@liljenroth.se

070- 3637646

Eller maila: info@rstglanshammar.se


Glanshammars Trädgårdsförening ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård.

Som medlem i Svensk Trädgård får man:

• medlemskap i Svensk Trädgård och en eventuell       lokalförening.

• 6 nummer av den erkända tidningen Hemträdgården.

• fri rådgivning av vår trädgårdsrådgivare

• information och kunskap på våra medlemssidor.

• rabatt hos våra samarbetspartners,

• efter 1 års medlemskap rabatt på trädgårdsresor genom     Svensk Trädgård

 


 

Kontaktuppgifter till Glanshammars Trädgårdsförening


Föreningens adress:           c/o Karin Liljenroth

                                            Sånnaboda-Sticklinge 740

                                            705 97 Glanshammar

Föreningens PlusGiro:        126231-0

Föreningens mailadress:     info@rstglanshammar.se