Styrelsen och kontakt

Välkommen till

Glanshammars Trädgårdsförening

Styrelsen i Glanshammars trädgårdsförening

 

Ordförande

Roger Norström

inanorstrom@gmail.com

070- 3447208

 

Sekreterare

Helena Hidman

helena.hidman@gmail.com

019-466075 070-3901453

Kassör

Karin Liljenroth 

karin@liljenroth.se 

070- 3637646

Ledamot

Anita Modigh

E: anita_modigh@yahoo.se

019- 222218 070- 2778127

 

Vice ordförande

Britt-Marie Ingvarsson

019- 466128

 

 

Ledamot

Inger Duberg

ingerduberg@live.se

019-298539 070-4322194

 

Ledamot,Klubbmästare

Ulla Albertsson

019-46 81 64

  

  

Vill Du bli medlem:

Kontakta kassör Karin Liljenroth

karin@liljenroth.se

070- 3637646

Eller maila: info@rstglanshammar.se

 

Kontaktuppgifter till Glanshammars Trädgårdsförening

Föreningens adress: c/o Karin Liljenroth

Sånnaboda-Sticklinge

740 05 97 Glanshammar

Föreningens PlusGiro: 126231-0